ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด