ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด