ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างทาสีภายนอกอาคารพุทธโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างทาสีภายนอกอาคารพุทธโสธร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด