ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด