ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด