ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด