ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ อัตโนมัติภายในตู้ MBO จำนวน 1 งาน

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ อัตโนมัติภายในตู้ MBO จำนวน 1 งาน รายละเอียด