ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ปั๊มสูบจ่ายคลอรีน อัตโนมัติ (Metering Pump) ยี่ห้อ EMEC จำนวน 1 ชุด)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ปั๊มสูบจ่ายคลอรีน อัตโนมัติ (Metering Pump) ยี่ห้อ EMEC จำนวน 1 ชุด)  รายละเอียด