ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรจ 7,000 กล่อง (เบอร์ XS จำนวน 1,000 กล่อง, เบอร์ S จำนวน 4,000 กล่อง และเบอร์ M จำนวน 2,000 กล่อง)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรจ 7,000 กล่อง (เบอร์ XS จำนวน 1,000 กล่อง, เบอร์ S จำนวน 4,000 กล่อง และเบอร์ M จำนวน 2,000 กล่อง) รายละเอียด