ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รายการชุดซ่อมโอริง Outlet Ohmeda จำนวน 400 ชุด ของโรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รายการชุดซ่อมโอริง Outlet Ohmeda จำนวน 400 ชุด ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด