ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 91.4 W x 45.7D x 183H CM. รุ่น ยี่ห้อ อิลิแก้นท์ จำนวน 1 ใบ)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 91.4 W x 45.7D x 183H CM. รุ่น ยี่ห้อ อิลิแก้นท์ จำนวน 1 ใบ) รายละเอียด