ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด