ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด