ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดอบสมุนไพร จำนวน 80 ชุด, ชุดทำหลังคลอด จำนวน 8 ชุด)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดอบสมุนไพร จำนวน 80 ชุด, ชุดทำหลังคลอด จำนวน 8 ชุด) รายละเอียด