ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด