ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ http://www.bsh.go.th/download/doptone.pdf