ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG)(EKG, NIBp, SpO2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG)(EKG, NIBp, SpO2)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด