ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด