ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 100 รายการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)