ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อนิ้วมือ และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อนิ้วมือ และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด