ประชาชนชนผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ/ย้ายสิทธิการรักษา สิทธิบัตรทอง ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น สปสช