โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี2564 ครั้งที่ 1