ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 Oct , 2017