ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์