ผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพุทธโสธร