ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายเสริมสร้างสุขภาพ ลดความเครียดและเพิ่มพลังงานในการทำงาน

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1484148523246