ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6