ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมต้อนรับที่ปรึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฎิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา