ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมเปิด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลสู่บ้าน”