ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.สต.ท่าไข่ รพ.สต.นครเนื่องเขต รพ.สต.บางขวัญ และรพ.สต.วังตะเคียน จ.ฉะเชิงเทรา