ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ