ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1483528110768