ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ต้อนรับและอวยพร ปีใหม่ 2560 ให้กับคณะนิสิตพยาบาล ปี4 มหาวิทยาลัยบูรพา

S__14475309