ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1484149340332