ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนางานการให้บริการเรื่อง “จิตตปัญญา”

You may also like...