ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560 ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา