ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560