ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560