ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมเปิดงาน “งานสัปดาห์วันเทคนิคการแพทย์ไทย โรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2560”