ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561