ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา” (Knowledge Management Day)