ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาว ของ รพสต. 4 แห่ง เขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา