ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561