ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมปลูกต้นการบูร มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข