ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care Unit)