ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจเยี่ยมสิ่งแวดล้อม อาคารอำนวยการ