ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวคลองอุดมชลจร จ.ฉะเชิงเทรา