ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรมแพทย์จบใหม่รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมโรงพยาบาล on 3 May , 2018