ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2)