ผู้อำนวยโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ครั้งที่ 3 ปี 2560